Servis Onarım

CHILLER SERVİSİ-CHILLER BAKIMI
Chiler olarak bilinen soğutma grubu sistemleri, ortam soğutmasına ihtiyaç duyulan plaza, AVM, otel, hastahane gibi yaşam alanlarından; atölye ve kobi gibi endüstriyel üretim yapan işletmelerde, makinaların ve ürettikleri ürünlerin soğutulmasına kadar geniş bir alanda kullanılır. Hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak ikiye ayrılır. Hava soğutmalı chiller, soğutucu akışkan gazın evaporatör ve komprosörden gelen enerjiyi bataryalar üzerinden ortama vermesiyle soğutma sağlar. Su soğutmalı chiller ise akarsu, deniz, soğutma kulesi, veya su hatı gibi sürekli su kaynağının bulunduğu alanlarda kondanser devresindeki sıcak gazı su ile soğutur. Endüstriyel chiller cihazlarla gıda, boya, plastik, ayakkabı, ilaç, matbaa, demir döküm, tekstil, kozmetik, kimya sanayi gibi endüstriyel üretim yapan işletmelerde, üretim cihazlarının ve kalıp işlerinin soğutulması amaçlanmaktadır.
Üretim sanayinde kullanılan soğutma sistemi Chıller, sanayi cihazlarının mekanik ve kalıp kısımlarında soğutma yaparak,cihazların verimli çalışmasını sağlar ve üretilen malın kalitesini artırır. Verimli çalışma ilkesi gereği, üretimin durmaması için cihazların aksamadan çalışmalıdır. Sürtünme ve sirkülasyon kaynaklı ısınmanın önüne geçmek için kullanılan Chıller soğutma sisteminin arızası, üretimde aksamaya ve ürün kalitesinde düşmeye neden olur. Chıller soğutma cihazlarının bakımlarına ÇESA Endüstriyel Soğutma ve İklimlendirme olarak, bütün markalarda Chıller bakım ve onarım hizmeti vermekteyiz.
VRF SERVİSİ- VRF BAKIMI

     Değişken debili soğutucu akışkan klima sistemi anlamında kullanılan VRF bir dış ünite ile gaz akış dağıtıcıları sayesinde birden çok iç ünitenin birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebildiği Klima sistemleridir.

     Gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru faz ve zamanda ihtiyaç duyulan iç üniteye sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılır. Soğutucu akımı invertör kontrollü bir kompresör veya kompresörlerle varyasyonlandırılarak, havası şartlandırılmış mekanlara göre soğutucu akışkanın uyum göstermesi sağlanır.

     VRF Sistemleri aynı zamanda bağımsız olarak hem ısıtma sem soğutma sağlaması açısından standart klima sistemlerine göre farklılık göstermektedir. Birbirinden bağımsız ortamlarda birbirinden bağımsız iklimlendirmeimkanı sunar.Bir odada soğutma sağlarken, aynı merkezi sistem üzerinden diğer odada ısıtma sağlar.

     VRF Klima Sistemleri; gelişmiş kontrol ve akış denetim üniteleri gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan yere sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanır.

     Çevreye duyarlı, enerji tasarrufu sağlayankullanım alanlarındaki esneklik ve çeşitlilik imkanlarıyla ve modüler yapısıyla çok katlı veya şahsi bölüm ve ofislere ayrılmış bir binadan, tek bir yapıya kadar yeni yapılan veya mevcut olan her türlü yapıda, tam bağımsız kontrol imkanıvermektedir.

     Kurulum maliyeti yüksek gibi görünse de uzun vade kullanımda ekonomiktir. Estetik açıdan mimari önem arzeden veya cam giydirmeli binalarda tercih edilir. Düşük ses debisi, estetik ve konforlu oluşu, bağımsız alanlarda kullanılabilme imkanı, tercih sebebidir. Çok katlı veya bağımsız ofis ve bölümlere ayrılmış yapılarda müşterilerine ayrı faturalandırma imkanı sağlar.

     Estetik açıdan mimari önem arzeden veya cam giydirmeli binalar, iş merkezi, plaza, hastane, sinema, tiyatro, mağaza, otel, restaurant, üniversite gibi yapılarda birbirinden bağımsız ve farklı iklimlendirme ihtiyaçlarına cevap vermesi tercih sebebidir.Çesa İklimlendirme olarak VRF arıza- bakım- onarım- bakım sözleşmesi servis hizmeti vermekteyiz.

FANCOIL SERVİSİ- FANCOİL BAKIMI

Sulu sistem olan Fancoil, bir merkezde hazırlanan soğuk veya sıcak suyun bina içerisinde,Fancoıl cihazlarına dağıtılmasıyla ortamın ısıtılıp veya soğutulması şeklinde çalışır. Sıcak su bir kazan, soğuk su ise CHILLER soğutma sistemleri kullanılarak temin edilir. Fancoil sistemleri odadan emilen havanın fan ve serpantin yardımıyla sıcak veya soğuk su sayesinde ısıtılarak veya soğutularak tekrar odaya üflemesidir.Serpantin içinden soğuk su geçiyorsa soğuk, sıcak su geçiyorsa sıcak üfleme yapar. Dönüş borularıyla su merkeze döner tekrar ısıtma veya soğutma yaptırılır.

Fancoil iki borulu yada dört borulu olmak üzere ikiye ayrılır. Tek serpantin varsa sistem iki borulu Fancoil sistemidir. Sistemde bir dağıtma bir toplama borusu olan iki borulu Fancoildeya sıcak veya soğuk su dolaştırılır. İki borulu Fancoıl sistemlerinde ya sıcak su yada soğuk su sisteme verildiği için bütün yapıda aynı anda ısıtma veya soğutma sağlanır. Sistemin mevsim geçişlerinde soğutmadan ısıtmaya dönmesi için bir işlem yapılması gerekir. İki borulu Fancoil, sistemde sadece soğutma veya ısıtma sağladığı için, bir odada ısıtma diğer odada soğutma gerektirebilen ara mevsimlerde konfor düşer.

Fancoil içerisinde ısıtma ve soğutma için ayrı kullanılan iki serpantin varsa dört borulu sistem kullanılıyor demektir. Birinde sıcak su diğerinde soğuk suyun bağımsız olarak dolaştığı dört borulu sistem olan Fancoil aynı anda ısıtma ve soğuma yapabilmesi sebebiyle aynı yapı içerisinde farklı odalarda farklı sıcaklık imkanı sağlar. Geçiş mevsimlerinde, ayrı ısıtma istenen ve bağımsız olarak kullanılan yapılarda yüksek konfor sunar. Ayrıca yine geçiş mevsimlerinde Chanceover denilen ısıtmadan soğutmaya geçiş işlemine gerek kalmaz.

AVM, mağaza, hastane,otel, iş merkezi, ofis,ve çok katlı bağımsız bölmeleri olan binalara göre tasarlanmış Fancoil üniteleri; cam önü, tavan altı veya asma tavan içerisine yerleştirilir. Yer tipi fancoil, tavan tipi fancoil, kaset tipi fancoil.gizli tavan tipi fancoil seçenekleri vardır. Çesa İklimlendirme olarak Fancoil arıza-bakım-onarım-bakım sözleşmesi servis hizmeti vermekteyiz.

ROOFTOP SERVİSİ-ROOFTOP BAKIMI

Çatı tipi veya paket tipi diye de adlandırılan Rooftop soğutma cihazları, dış ünite ve iç ünitenin bir arada toplanmış şeklidir. Kondanseri su ile soğuyan veya kondanseri hava ile soğuyan Rooftop iki şekildedir. Kondanseri hava ile soğuyan Rooftop, kondanser üzerinde bulunan fanlar sayesinde soğutucu akışkan gazın soğutulması şeklinde;kondanseri su ile soğuyan Rooftop, beslemeden gelen suyun kondanserin üzerindeki ısıyı alarak, sisteme geri dönüş yapması şeklinde çalışır.

Rooftopcihazlar genellikle çatı katlarına monte edilir,ses ve görüntü kirliliği engellenmiş olur. Rooftop, geri dönüşümlü ortam havasıyla soğutma sağladığı gibi dışardan taze hava ile de soğutma yapabilir. Çesa İklimlendirme olarak Rooftop arıza-bakım-onarım-bakım sözleşmesi hizmeti vermekteyiz.

ISI POMPASI SERVİSİ- ISI POMPASI BAKIMI

Isı pompası, doğada mevcut olan enerjinin ısısını yükselterek kullanmamızı sağlayan cihazlardır. Klimalardaki gibi kompresör ve soğutucu akışkan gaz devresi vardır. Kondanserde ısınan veya evaperatörde soğuyan suyun fan aracılığıyla ortama üflenmesidir.Çesa İklimlendirme olarak Isı Pompası arıza-bakım-onarım-bakım sözleşmesi servis hizmeti vermekteyiz.

KLİMA SANTRALLERİ SERVİSİ-KLİMA SANTRALLERİ BAKIMI

Karışım havalı, ısı geri kazanımlı, taze havalı ve hijyenik klima olmak üzere çeşitlenen klima santralleri, atmosferde bulunan havanın, ısıtma veya soğutma sağlanarak ortama verilmesidir. Ortama toz ve partikülleri filtrelenen taze hava verilir ve iklimlendirme sağlanır. Konfor amaçlı kullanılması yanında imalat sanayiinde, üretilen ürünlere uygun hava koşulları oluşturması açısından endüstriyel klima santralleri şeklinde de çeşitlendirilir. Hastane ve steril ortam gerektiren alanlarda bakımı hassasiyet arzeder. Çesa İklimlendirme olarak Klima Santralleri arıza-bakım-onarım-bakım sözleşmesi servis hizmeti vermekteyiz.

KLİMA SERVİSİ-KLİMA BAKIMI

Kapalı ortamların mevsim şartlarına göre ısıtılmasını vaya soğutulmasını sağlayan klima,kapalı ortamda iklimlendirme imkanı oluşturmanın vazgeçilmez unsurudur. Filtreleme yaparak toz ve partikülleri toplar ve ortamda temiz hava ile soğutma veya ısıtma sağlar. Komprosör yardımıyla soğutulan veya ısıtılan akışkan gaz, gaz boru hattı ile kondanser veya evaperatöre gelir ve fan yardımıyla ortama üfleme yapar.

Gelişen dünyada klima lüx değil, bir ihtiyaç halini almıştır. Ev, ofis, yaşam alanları hatta araçlarda, yaşam standardında artış sağlayan klimalar, hastane gibi steril ortamlarda zorunluluk arzetmektedir. Çesa İklimlendirme olarak hassas klima, yer tavan tipi klima, multi klima, kanallı tip klima, kaset tipi klima, salon tipi klima, split klima ve bütün klima markalarının servis, tamir, bakım, onarımını yapmaktayız.Çesa İklimlendirme olarak klima arıza-bakım-onarım-bakım sözleşmesi servis hizmeti vermekteyiz.

SOĞUK ODA MARKET GRUP DOLAPLARI ARIZA SERVİS ONARIM

Normal atmosfer şartlarında saklanamayan gıdaların, istenilen ihtiyaca göre oluşturulmuş soğuk ortamda, daha uzun süre saklanması amacı gütmektedir. Dış ortamda gıdalar kısa sürede mikroorganizmaların artması sebebiyle bozulur. Soğuk oda ve market dolaplarında istenilen soğukluk ve bağıl nem sağlanarak, mikroorganizma oluşması engellenir ve gıdaların saklanma koşulları sağlanmış olur.ÇesaEndütriyel Soğutma olarak soğuk hava deposu, donuk oda, soğuk oda, market dolabı, sütlük, şişe dolapları, havuz dolabı arızalarında 7/24 hizmetinizdedir. 

Klima santrali arızası

Klima santrali kayış kasnak tambur bakımı

Market dolabi tamiri

Rooftop elektrik pano arızası

Rooftop tambur kasnak kayış bakımı

Salon tipi klima arızası 2

Soğuk oda fan motoru ve rezistans tamiri

VRF Anakart Arızası

Vrf kart arızası tamiri

Antibakteriyel filtre temizliği

Merkezi  soğutma sistemleri

VRF

Klima santrali ve rooftop filtre bakimi

Market dolabi

Salon tipi klima

Soğutma sistemi

Kaset Tipi Klima onarım

VRF onarım

Split klima

Pano tipi klima bakım

Klima tamiri

VRF tamiri

Merkezi soğutma sistemi gaz şarjı

Profesyonel Chiller Servisi 

Chiller Soğutma Grubu Pano Tamiri

Chiller Soğutma Grubu Bakımı

Chiller Soğutma Grubu Tamiri

Chiller Kondanser Fanı Tamiri

Fancoil İki Yollu Vana Kontrolü

Fancoil Pislik Tutucu Bakımı

Chiller

Chiller

Chiller Kompresör Tamiri

Chiller Pano Tamiri

Chiller Soğutma Grubu

Chiller Bakımı

Klima santrali

Kompresör Tamiri

Chiller Soğutma Grubu Onarımı

Chiller Soğutma Grubu Kompresör Evaperatör Tank Tamiri Kondanser (Batarya) Onarımı

 • Chiller Servis Bakım Onarım
 • Soğuk Hava Deposu Market Dolabı Servis Onarım
 • VRF Servis Bakım Onarım
 • Klima Santralleri Servis Bakım Onarım
 • Fancoil Servis Bakım Onarım
 • Rooftop Servis Bakım Onarım
 • Isı Pompası Servis Bakım Onarım
 • Hassas Klima Servis Bakım Onarım
 • Hijyenik Klima Servis Bakım Onarım
 • Yer Tavan Tipi Klima Servis Bakım Onarım
 • Multi Klima Servis Bakım Onarım
 • Kanallı Tip Klima Servis Bakım onarım
 • Kaset Tipi Klima Servis Bakım Onarım
 • Salon Tipi Klima Servis Bakım Onarım
 • Split (duvar tipi) Klima Servis Bakım Onarım
 • Medikal soğutma ihtiyacı olan Hastane Ameliyathane, İlaç Deposu
 • Soğutma sistemlerine bağımlı olarak üretim yapan işletmeler
 • Fabrikalar
 • Ortam soğutmasına ihtiyaç duyulan AVM İş Merkezi Plaza Otel Üniversite Restaurant Salon Mağaza
 • Gıda sektöründe hizmet veren İşletmeler Soğuk Hava Deposu Soğuk Oda ve Market Dolapları    

                         

               

               

 

Sitedeki içerik ve görsellerin kopyalanması, yayınlanması, çoğaltılması kesinlikle yasaktır.